• Deadline

    30.11.2019

    2x React.js developers

    Jemi duke kërkuar 2 zhvillues të mirë në JavaScript që janë të aftë me React.js. Fokusi kryesor do të jetë zhvillimi i komponenteve të 'user interface' dhe implementimi i tyre duke u bazur në njohurit/praktikat më të mira në React.js.